Švietimas

A
B
C
Č
D
E
F
G
H
Y
I
Į
J
K
L
Ł
M
N
O
P
R
S
Š
T
U
V
W
Z
Ž
amatų
mokykla
žemesnioji specialioji mokykla, rengusi kvalifikuotus amatininkus arba pramonės, statybos, žemės ūkio, prekybos, transporto darbininkus. Daugiau
Amerikos lietuvių
Montessori draugija
ne pelno organizacija, įkurta 1958 Čikagoje. Daugiau
Andoros
švietimas
mokslas nemokamas, privalomas nuo 6 iki 16 metų. Aukštasis mokslas įgyjamas Andoros universitete. Daugiau
Andrius
Bendžius
20 a. lietuvių istorikas, pedagogas. 1969–1985 Vilniaus universiteto SSRS istorijos katedros vedėjas. Daugiau
Angolos
švietimas
pradinė mokykla keturmetė. Bendrojo lavinimo vidurinis mokymas apima pirmąją ir antrąją pakopas. Dauguma dalykų dėstoma gimtąja kalba. Daugiau
Antanas
Kasakaitis
lietuvių pedagogas. Lietuvių mokytojų sąjungos vienas steigėjų (1905). 1944 išvyko į Vokietiją, 1950 – į Jungtines Amerikos Valstijas. Daugiau
Antanas
Kučas
20 a. lietuvių istorikas, pedagogas. Pirmasis kompleksiškai tyrė 14 a. antros pusės įvykius Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, įvertino Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio, kaip asmenybės, vietą Lietuvos istorijoje. Daugiau
Antanas
Vokietaitis
19 a. antros pusės–20 a. pirmos pusės lietuvių pedagogas ir visuomenės veikėjas. J. Vokietaičio brolis. Daugiau