Valstybė

1
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
I
Į
Y
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
U
V
W
Z
Ž
Gambijos konstitucinė
santvarka
galioja 1997 konstitucija. Aukščiausiosios valdžios institucijos yra prezidentas, vienerių rūmų parlamentas – Nacionalinė Asamblėja, Ministrų kabinetas. Veikia Aukščiausiasis Teismas, kiti teismai. Nacionalinė šventė – vasario 18 – Respublikos diena. Daugiau
Gambijos partijos ir
profesinės sąjungos
Gambijos svarbiausios politinės partijos: Vieningoji demokratinė partija, Gambijos demokratinis kongresas, Patriotinio persiorientavimo ir kūrimo sąjunga. Svarbiausias profesinių sąjungų susivienijimas – Gambijos darbininkų konfederacija. Daugiau
gangsterizmas
organizuoto nusikalstamumo forma. Atsirado 19 a. pabaigoje–20 a. pradžioje Jungtinėse Amerikos Valstijose. Daugiau
Ganos ginkluotosios
pajėgos
komplektuojamos iš savanorių. Vyriausiasis vadas – prezidentas. Daugiau
Ganos konstitucinė
santvarka
galioja 1992 konstitucija. Aukščiausiosios valdžios institucijos yra prezidentas, vienerių rūmų parlamentas, Ministrų Taryba. Veikia Aukščiausiasis Teismas, kiti teismai. Nacionalinė šventė – kovo 6 – Nepriklausomybės diena. Daugiau
Ganos partijos ir
profesinės sąjungos
Ganos svarbiausios politinės partijos: Naujoji patriotinė partija, Nacionalinis demokratinis kongresas. Svarbiausi profesinių sąjungų susivienijimai – Ganos profesinių sąjungų kongresas, Ganos darbo federacija. Daugiau
garbės
konsulas
konsulo pareigas užsienio valstybėje einantis neetatinis pareigūnas. Dažniausiai būna pavaldus atstovaujamosios valstybės artimiausios konsulinės įstaigos vadovui. Daugiau
Garbės legiono
ordinas
aukščiausias Prancūzijos Respublikos valstybinis apdovanojimas, teikiamas šalies ir užsienio piliečiams už karinius ir civilinius nuopelnus. 1802 05 19 įsteigė imperatorius Napoleonas I. Daugiau