Autorius (-ė) Vytautas Spečiūnas

Aleksandr
Imeretinskij
Aleksandras Imeretinskis, 19 a. Rusijos karo ir politikos veikėjas. 1897–1900 Varšuvos generalgubernatorius. Daugiau
Innsbruck
Insbrukas, miestas Austrijos vakaruose; Tirolio žemės centras. Daugiau
Inta
miestas Rusijos Federacijoje, Komijos rytuose, apie 50 km į pietus nuo Šiaurės poliaračio. Daugiau
inteligentija
žmonių sluoksnis, profesiniu požiūriu dirbantis protinį kvalifikuotą darbą ir darantis didelį poveikį visuomenės dvasiniam gyvenimui ir socialiniams procesams. Daugiau
Yogyakarta
Jogjakarta, miestas Indonezijoje, Javos salos pietuose; Yogyakartos specialiojo regiono centras. Daugiau
Irgun cvai
leumi
Palestinos žydų slapta karinė organizacija, veikusi 1937–1948. Daugiau
Irkutsk
Irkutskas, miestas Rusijoje, apie 65 km į vakarus nuo Baikalo ežero. Daugiau
išpirka
išperkamasis mokestis, kurį Rusijos imperijos valstiečiai baudžiauninkai turėjo sumokėti už atleidimą iš baudžiavos ir žemę, jiems skiriamą pagal 1861 valstiečių reformos nuostatus. Daugiau
Išrinktoji
taryba
Rusijos neoficiali vyriausybė 1549–1560. Daugiau
izgojai
Senosios Rusios 10–13 a. žmonės, dėl įvairių priežasčių praradę turėtą socialinę padėtį. Daugiau