Autorius (-ė) Vytautas Spečiūnas

pasaulio
lietuviai
lietuviai po pasaulį sklido nuo 13 amžiaus. Nuo 19 a. antros pusės gausiai emigruota dėl ekonominių priežasčių. Ypač aktyvias bendruomenes sudarė lietuviai, per II pasaulinį karą pasitraukę į Vakarus. 21 a. pradžioje pasaulyje gyveno daugiau kaip 4 mln. lietuvių ir lietuvių kilmės asmenų. Liepos 17-ąją minima Pasaulio lietuvių vienybės diena. Daugiau
Raudonoji
gvardija
1917–1918 ginkluotų savanorių būriai Rusijoje; 1917 pabaigoje–1918 pavasarį Sovietų Rusijos ginkluotųjų pajėgų svarbiausioji dalis. Daugiau
Sąjūdis
Lietuvos visuomeninis (iki 1993 12 visuomeninis politinis) judėjimas, vadovavęs tautiniam atgimimui. Jo pradžia – 1988 06 03 Vilniuje išrinkta Iniciatyvinė grupė. 1990 Sąjūdis laimėjo Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos rinkimus, ir ji paskelbė, kad atkuriama nepriklausoma Lietuvos Respublika. Daugiau