Autorius (-ė) Vytautas Spečiūnas

Lhasa
miestas Kinijos pietvakariuose, prie Lhasos upės; Tibeto istorinė sostinė. Daugiau
liaudininkai
Lietuvos kairiojo centro politinė srovė, tos srovės partijos, jų nariai ir šalininkai. Daugiau
Librevilis
Gabono sostinė. Daugiau
Liepsnojantis Baltijos
kelias
Baltijos šalių tautinių judėjimų – Lietuvos Sąjūdžio, Estijos liaudies fronto ir Latvijos liaudies fronto – 1991 suorganizuota akcija Molotovo–Ribbentropo paktui pasmerkti, jo padarinių žlugimui 1990 atkūrus Baltijos šalių nepriklausomybę paminėti, atkurtų valstybių suverenitetui paremti. Daugiau
Lietuvių
charta
Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto 1949 06 14 parengtas ir leidinyje Pasaulio lietuvių bendruomenė (Augsburge) paskelbtas dokumentas, išreiškiantis lietuvių išeivijos tautinio solidarumo principus. Daugiau
Lietuvių krikščionių
demokratų susivienijimas
krikščionių demokratų sąjūdis, 20 a. pradžioje siekęs įkurti partiją. Daugiau
Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės kariuomenė
12 a. antroje pusėje–13 a. pradžioje karius telkė kiekviena žemė, kariuomenė buvo šaukiama esant reikalui. Nuolatinės buvo kunigaikščių kariaunos. Nuo 13 a. pabaigos kūrėsi pilių gynybinė sistema. Nuo 14 a. pabaigos–15 a. LDK kariuomenės pobūdis kito – imta kurti bajorų šauktinę kariuomenę. Daugiau
Lietuvos diplomatų ir lietuvių
emigrantų pastangos laisvinti Lietuvą
Sovietų Sajungos okupuotos Lietuvos diplomatų ir lietuvių išeivijos veikla, siekiant atkurti Lietuvos nepriklausomybę. Daugiau
Lietuvos ginkluotosios
pajėgos 1918–1940
1918 atsikuriant Lietuvos valstybei buvo rūpinamasi ir jos ginkluotosiomis pajėgomis. 1918 11 23 paskelbtas pirmas įsakymas Apsaugos ministerijai. 1919 01 kurti atskiri pėstininkų batalionai, pradėta formuoti artileriją, kavaleriją, karo aviaciją, karo technikos dalis. Daugiau
Lietuvos krikščionys
demokratai
viena svarbiausių 21 a. krikščionių demokratų srovės Lietuvos partijų, įkurta 2001. 2008 su Tėvynės sąjunga susivienijo į partiją Tėvynės Sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai; joje veikia Krikščionių demokratų bendrija. Daugiau