Autorius (-ė) Vytautas Spečiūnas

Dardanelų
operacija
nesėkmingi Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos karo veiksmai prieš Turkiją 1915 02 15–1916 01 09, per I pasaulinį karą. Daugiau
decemvirai
senovės Romoje 10 pareigūnų kolegija, turinti ypatingus įgaliojimus. Daugiau
dekomunizacija
komunistų partijų vadovaujamo vaidmens panaikinimas, komunistų partijų ir komunistinių specialiųjų tarnybų etatinių darbuotojų, t. p. su jais bendradarbiavusių asmenų atleidimas iš aukščiausiųjų valstybinių postų. Daugiau
Delio
istorija
pagal indų tradiciją nuo senovės laikų iki 17 a. pirmos pusės Delio istorija skiriama į 7 sugriauto, apleisto ir vėl atstatyto miesto (miestų) laikotarpius. Daugiau
demokratija
valstybės valdymo forma, kai visa valdžia kyla iš piliečių valios. Sprendimų priėmimo procese piliečiai gali dalyvauti tiesiogiai – per piliečių susirinkimus, referendumus arba netiesiogiai – per jų rinktus atstovus. Lietuvoje demokratinę santvarką ir parlamentinę respubliką įteisino Steigiamasis Seimas ir 1922 Lietuvos Valstybės Konstitucija. Daugiau
demoralizacija
tvarkos pakrikimas, nuotaikos smukimas, drausmės nesilaikymas. Daugiau
Deng
Siaoping
Deng Siaopingas, vienas Kinijos komunistų vadovų. Lemiamai prisidėjo nustatant pagrindinę Kinijos 20 a. pabaigos politikos kryptį: remtis komunistų partija, kovoti su Vakarų politinių idėjų įtaka, kartu plėtoti ūkį pagal rinkos ekonomikos principus. Daugiau
deportacija
prievartinis gyventojų ar jų grupių, net tautų, perkėlimas iš jų gyvenamos vietos į kitą. Daugiau
desovietizacija
politinio, ūkinio, socialinio ir kultūrinio gyvenimo pertvarkymas po SSRS suirimo (1991) buvusiose sąjunginėse sovietinėse respublikose ir SSRS okupuotose bei aneksuotose šalyse. Daugiau
destalinizacija
po J. Stalino mirties (1953) vykdytos SSRS komunistinio totalitarinio režimo dalinio liberalizavimo reformos. Daugiau