Autorius (-ė) Vytautas Spečiūnas

latvių
šauliai
Rusijos, vėliau Sovietų Rusijos kariuomenės latvių tautinių dalinių kariai, jų junginiai 1915–1920. Daugiau
lažininkai
baudžiauninkai, kurių sunkiausia baudžiavos prievolė savo ponui buvo lažas. Daugiau
Ledo
mūšis
Livonijos ordino ir Naugardo respublikos kariuomenių mūšis, 1242 04 11 įvykęs ant užšalusio Peipaus ežero sąsiaurio (Rytų Estija). Rusų pergalė Ledo mūšyje keliolikai metų sustabdė Livonijos ordino žygius į Šiaurės rytų Rusią. Daugiau
Leipcigo
istorija
Įkurtas slavų genčių, 11 a. vadintas Lipsku. Išsiplėtė kaip patogus sausumos kelių susikirtimo centras. 1170 gavo miesto teises. 1409 dėl antivokiškų nuotaikų iš Prahos išsikėlę profesoriai ir studentai įkūrė universitetą. 15 a. Saksonijos kurfiurstai suteikė Leipcigui savivaldos teisę. Daugiau
Lengvenaičiai
15 a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kunigaikščių giminė. Daugiau
Lenkijos ir Lietuvos
Valstybės–Švedijos karas
Abiejų Tautų Respublikos–Švedijos karas, 1600–1629 vykęs dėl Baltijos rytinių pakraščių, ypač dėl Uždauguvio kunigaikštystės (Livonijos). Daugiau
Lenkijos santykiai ir
ryšiai su Lietuva
Lenkų ir baltų genčių ryšiai užsimezgė dar ikivalstybiniu laikotarpiu. 1385 sudaryta Lenkijos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dinastinės sąjungos Krėvos sutartis. 1569 sudaryta Liublino unija įkurta federacinė valstybė. Daugiau
Leonas III
Isauras
Bizantijos imperatorius (717–741). Isaurų dinastijos pradininkas. Daugiau
Leonidas
Spartos karalius (488–480). Vadovavo graikams Termopilų mūšyje (480 pr. Kr.). Daugiau
Stanislovas
Leščinskis
Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis (1704–1709 ir 1733–1736). Daugiau