Autorius (-ė) Vytautas Spečiūnas

baltieji
dešiniosios, dažniausiai monarchistinės ir promonarchistinės, visuomeninės politinės ir karinės grupuotės, paprastai ginančios esamą tvarką, galiojančius įstatymus. Daugiau
Baltijos
šalys
Europos regionas Baltijos jūros rytiniame krante, apimantis Estijos, Latvijos ir Lietuvos teritoriją. Daugiau
Baltijos
valstybės
devynios valstybės prie Baltijos jūros. Daugiau
Baranovičiai
miestas Baltarusijoje, Bresto srityje, apie 130 km į pietvakarius nuo Minsko. Daugiau
baronas
Europos šalių bajorų titulas. Daugiau
baudėjai
kariniai daliniai, komandos ar rinktinės, slopinusios priešinimąsi valdžiai. Daugiau
baudžiavininkai
vidurinių amžių ir vėlesnių laikų dvarininkai, turėję baudžiauninkų. Daugiau
biržė
vienu ėjimu ar važiavimu apsėjamas dirvos ruožas. Daugiau
Leonid
Brežnev
Leonidas Brežnevas, SSRS valstybės veikėjas. Vienas N. Chruščiovo nušalinimo iniciatorių, nuo 1964 SSKP CK pirmasis, nuo 1966 – generalinis sekretorius. Iš dalies reabilitavo stalinizmą, siekė didinti SSKP partinio aparato valdžią, stiprino disidentų persekiojimą ir prievartinę rusifikaciją. Priešinosi bet kokioms reformoms. L. Brežnevo valdymo metai vėliau vadinti stagnacijos laikotarpiu. Daugiau