Autorius (-ė) Vytautas Spečiūnas

Gomelis
miestas Baltarusijos pietryčiuose, abipus Sožo upės; Gomelio srities centras. Daugiau
Göteborg
Geteborgas, miestas Švedijos pietvakariuose, prie Göta älvo upės žiočių. Daugiau
Gotlandas
viena didžiausių Baltijos jūros salų. Priklauso Švedijai. Daugiau
Graz
Gracas, miestas Austrijos pietryčiuose, abipus Muro upės. Štirijos žemės centras. Daugiau
Andrej
Gromyko
Andrejus Gromyka, SSRS valstybės veikėjas. 1957–85 užsienio reikalų ministras. Vienas sovietinės ekspansinės užsienio politikos įgyvendintojų. Kaip patyręs derybininkas užsienio kelionėse lydėdavo SSRS vadovus. Daugiau
Eugenijus
Grunskis
20–21 a. lietuvių istorikas. Tyrė SSRS NKVD, Valstybės saugumo ministerijos ir kitų prievartos institucijų 1940–1953 veiklą, daugiausia masinius gyventojų trėmimus ir nusikaltimus SSRS okupuotoje Lietuvoje. Daugiau
Guangdžou
Guangzhou, Kantonas, miestas Kinijos pietryčiuose, prie Džudžiango deltos šakos. Guangdongo provincijos centras. Daugiau
Heinz Wilhelm
Guderian
Heincas Vilhelmas Guderianas, Vokietijos karo veikėjas, karybos teoretikas. Daugiau
Gustavas II
Adolfas
Švedijos karalius (1611–1632). Vienas žymiausių Švedijos monarchų. Daugiau
Gustavas
III
Švedijos karalius (1771–1792). Daugiau