Autorius (-ė) Vytautas Spečiūnas

kaimo
bendruomenė
ūkininkų ir kitų kaimo gyventojų draugija, kuri telkia kaimo gyventojus bendriems kaimo plėtros, socialinės raidos, verslo, aplinkosaugos tikslams įgyvendinti, kultūros ir bendravimo poreikiams tenkinti, regioniniam savitumui, tradicijoms saugoti. Daugiau
Kairiakrantė
Ukraina
Ukrainos istorinė sritis į rytus (kairę) nuo Dniepro. Pagal Andrusovo paliaubas (1667) ji tapo Rusijos valstybės dalimi. Daugiau
Kairo
istorija
įkurtas 10 amžiuje; buvo įvairių dinastijų sostinė, Osmanų imperijos provincijos centras. Nuo 1922 Egipto valstybės sostinė. Daugiau
kalavijininkas
15–18 a. Lietuvos didžiojo kunigaikščio dvaro garbės pareigybė. Daugiau
Kalkuonė
gyvenvietė Daugpilio savivaldybėje, valsčiaus centras. Daugiau
kamarilė
Ferdinando VII (valdė 1808, 1814–1833) ir vėlesnių Ispanijos karalių privilegijuotų dvariškių grupė. Daugiau
kancleris
15–18 a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės centrinės valdžios pareigūnas. Daugiau
karo
pabėgėliai
asmenys, dėl karo veiksmų, jų kilimo grėsmės ar sukeltų padarinių savo noru ar priverstinai išvykę ar išvežti iš savo gyvenamosios teritorijos ir atsidūrę (dažniausiai) užsienyje. Daugiau
Karūna
13 a.–18 a. pabaigos Europos karalystė. Daugiau
Katmandu
Nepalo sostinė. Daugiau