Autorius (-ė) Rimas Norvaiša

Tayloro
formulė
glodžiosios funkcijos apytikslė išraiška laipsninių funkcijų baigtine suma. Daugiau
Leonida
Tonelli
Leonidas Tonelis, 20 a. italų matematikas. Daugiau
transcendentusis
skaičius
realusis skaičius, kuris nėra jokio nenulinio daugianario su racionaliaisiais koeficientais šaknis. Daugiau
François
Viète
Fransua Vjetas, 16 a.–17 a. pradžios prancūzų matematikas, teisininkas. Pirmasis pradėjo naudoti abėcėlės raides kaip simbolius nežinomiems ir pastoviems dydžiams lygtyje žymėti. Daugiau
Viète’o
teorema
teorema, skirta algebrinės lygties šaknų ir jos koeficientų sąryšiui nusakyti. Daugiau
natūralieji
skaičiai
skaičiai yra aritmetikos operacijomis susietų matematikos objektų begalinė seka. Daugiau
Zigmas
Žemaitis
20 a. matematikas. Tobulino vidurinių mokyklų mokomąsias programas, rūpinosi Vilniaus krašto lietuvių kultūros problemomis, civilinės aviacijos plėtojimu Lietuvoje (1929–1940 Lietuvos aeroklubo pirmininkas). Daugiau
James Joseph
Sylvester
Džeimsas Džozefas Silvesteris, 19 a. anglų matematikas. Daugiau
planimetrija
geometrijos sritis. Daugiau
netiesioginis
integralas
matematinėje analizėje naudojamo Riemanno integralo sąvokos apibendrinimas. Daugiau