Autorius (-ė) Rimas Norvaiša

Regiomontanus
Regiomontanas, 15 a. vokiečių matematikas, astronomas. Daug prisidėjo prie popiežiaus Siksto IV vykdytos kalendoriaus reformos. Daugiau
Stieltjeso
integralas
Riemanno integralo apibendrinimas. Daugiau
variacinis
skaičiavimas
matematikos sritis, sprendžianti integralo reikšmę minimizuojančios arba maksimizuojančios funkcijos paieškos problemas. Daugiau
Brook
Taylor
Brukas Teiloras, 18 a. anglų matematikas. Daugiau
tiesiškai trupmeninė
funkcija
racionalioji funkcija, kurios reikšmė yra vieno kintamojo tiesinių daugianarių santykis. Daugiau
Heinrich
Tietze
Heinrichas Tycė, 19 a. pabaigos–20 a. vokiečių matematikas. Daugiau
Andrej
Okounkov
Andrejus Okounkovas, rusų matematikas. Daugiau
Tayloro
eilutė
glodžiosios funkcijos išraiška laipsninių funkcijų begaline suma. Daugiau