Autorius (-ė) Rimas Norvaiša

vienalapė
funkcija
analizinė kompleksinių skaičių srityje apibrėžta funkcija. Daugiau
vektorinė
funkcija
funkcija, kuri kiekvienam realiųjų skaičių aibės elementui priskiria vektorinės erdvės elementą. Daugiau
trūkioji
funkcija
funkcija, savo apibrėžimo srityje turinti bent vieną trūkio tašką. Daugiau
trūkio
taškas
taškas, kuriame funkcija nėra tolydi. Daugiau
uždaroji
aibė
Euklido erdvės taškų aibė, kuriai priklauso visi jos sąlyčio taškai. Daugiau
uždavinys
matematikos žiniomis ir mąstymu grindžiamo sprendimo ar įrodymo reikalaujantis teiginys. Daugiau
uždavinys
diferencialinė lygtis su apribojimais. Daugiau
trilypis
integralas
trijų kintamųjų funkcijos Riemanno arba Lebesgue’o integralas. Daugiau
transpozicija
veiksmas, kuriuo keičiami vietomis tik du sutvarkyto rinkinio elementai. Daugiau
topologinė
grupė
aibė, kurioje grupės ir topologinės erdvės struktūros suderintos. Daugiau