Autorius (-ė) Rimas Norvaiša

tolydžioji
funkcija
funkcija, kuria artimoms apibrėžties srities reikšmėms priskiriamos artimos kitimo srities reikšmės. Daugiau
pusiaukampinė
tiesė, dalijanti kampą pusiau. Daugiau
prielaida
pradinis samprotavimo teiginys, kuriuo remiamasi darant išvadą. Daugiau
pusiaukraštinė
atkarpa, jungianti bet kurią trikampio viršūnę su priešingosios kraštinės viduriu. Daugiau
optimaliojo valdymo
teorija
matematikos sritis, nagrinėjanti uždavinius kaip parinkti geriausią būdą valdomam dinaminiam procesui vykdyti. Daugiau
žiedas
algebrinė struktūra sveikųjų skaičių aibei su joje apibrėžtomis sumos ir sandaugos operacijomis apibendrinti. Daugiau
Ivan
Petrovskij
Ivanas Petrovskis, 20 a. rusų matematikas. Daugiau
William Paul
Thurston
Viljamas Polis Terstonas, 20 a.–21 a. pradžios JAV matematikas. Suformulavo geometrizacijos hipotezę. Daugiau
plotas
matematikos sąvoka. Daugiau
Norbert
Wiener
Norbertas Vyneris, 20 a. JAV matematikas. Kibernetikos kūrėjas. Daugiau