Autorius (-ė) Rimas Norvaiša

trūkio
taškas
taškas, kuriame funkcija nėra tolydi. Daugiau
uždaroji
aibė
Euklido erdvės taškų aibė, kuriai priklauso visi jos sąlyčio taškai. Daugiau
uždavinys
matematikos žiniomis ir mąstymu grindžiamo sprendimo ar įrodymo reikalaujantis teiginys. Daugiau
uždavinys
diferencialinė lygtis su apribojimais. Daugiau
trilypis
integralas
trijų kintamųjų funkcijos Riemanno arba Lebesgue’o integralas. Daugiau
transpozicija
veiksmas, kuriuo keičiami vietomis tik du sutvarkyto rinkinio elementai. Daugiau
topologinė
grupė
aibė, kurioje grupės ir topologinės erdvės struktūros suderintos. Daugiau
tvarkos
sąryšis
matematikos sąvoka, kuria apibrėžiama bet kurios aibės elementų tvarka. Daugiau
tranzityvumas
aibės elementų sąryšio savybė. Daugiau
tolydumo
aksioma
vienas 2 ekvivalenčių teiginių, apibūdinančių realiųjų skaičių aibės pilnumą. Daugiau