Autorius (-ė) Rimas Norvaiša

Hassler
Whitney
Hasleris Vitnis, 20 a. JAV matematikas. Daugiau
Jurij
Prochorov
Jurijus Prochorovas, 20 a.–21 a. pradžios rusų matematikas. Daugiau
racionalusis
skaičius
skaičius, išreikštas trupmena. Daugiau
šešiakampis
daugiakampis, turintis 6 kraštines ir 6 kampus. Daugiau
Grigorij
Perelman
Grigorijus Perelmanas, rusų matematikas. Daugiau
Pitagoras
senovės graikų filosofas, matematikas, akustikos pagrindėjas. Daugiau
Giuseppe
Vitali
Džuzepė Vitalis, 19 a. pabaigos–20 a. italų matematikas, mechanikas. Daugiau
Pitagoro
teorema
geometrinė teorema, siejanti stačiojo trikampio kraštines. Daugiau
tolydžioji
funkcija
funkcija, kuria artimoms apibrėžties srities reikšmėms priskiriamos artimos kitimo srities reikšmės. Daugiau
prielaida
pradinis samprotavimo teiginys, kuriuo remiamasi darant išvadą. Daugiau