Autorius (-ė) Rimas Norvaiša

Sylvesterio
kriterijus
matas, skirtas teigiamai apibrėžtoms matricoms apibūdinti. Daugiau
ribinis
ciklas
netiesinės dinamikos teorijoje diferencialinių lygčių sistemos izoliuotas periodinis sprendinys. Daugiau
sąlyginis
ekstremumas
funkcija turi ekstremumą su sąlyga, jei kai kurios kitos funkcijosjos įgyja duotas leistinąsias reikšmes. Daugiau
sąlyginis
skirstinys
matematinis skirstinys. Daugiau
sąlyginis
vidurkis
elementariųjų įvykių funkcija, kuria apibūdinamas atsitiktinis dydis kurios nors atsitiktinių įvykių šeimos atžvilgiu. Daugiau
rotorius
diferencialinis operatorius vektorinėje analizėje. Daugiau
rutulys
geometrinėje erdvėje aibė taškų, kurių atstumas nuo vieno taškone didesnis už teigiamą skaičių. Daugiau
rombas
keturkampis, kurio visos kraštinės lygios. Daugiau
romėnų
skaitmenys
ženklai I, V, X, L, C, D, M, reiškiantys skaičius 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000. Daugiau
rodiklinė
funkcija
funkcija, apibrėžta visoje realiųjų skaičių tiesėje. Daugiau