Autorius (-ė) Rimas Norvaiša

poerdvis
matematikos sąvoka, vartojama dviejų tos pačios rūšies erdvių ryšiui apibūdinti. Daugiau
pluoštas
papildoma struktūra, apibrėžiama kiekviena topologinės erdvės atvirąja aibe. Daugiau
plėtinys
matematikos sąvoka, apibūdinanti ryšį tarp dviejų tos pačios rūšies objektų, kurių vienas tam tikra prasme mažesnis už kitą. Daugiau
Poissono
integralas
Dirichlet uždavinio, naudojamo Laplace’o lygčiai spręsti srityje, sprendinio išraiška. Daugiau
Poissono
lygtis
dalinių išvestinių lygtis. Daugiau
posekis
seka, gauta iš kitos sekos pašalinus kai kuriuos narius ir pernumeravus likusiuosius. Daugiau
plokštuma
viena pagrindinių geometrijos sąvokų, apibrėžiamų aksiomomis netiesioginiu būdu. Daugiau
postūmis
judesys plokštumoje, kai visi plokštumos taškai pastumiami ta pačia kryptimi per tą patį atstumą. Daugiau
posūkis
judesys plokštumoje, kai yra vienintelis taškas atvaizduojamas į save patį. Daugiau
pirmykštė
funkcija
matematinės analizės sąvoka. Daugiau