Autorius (-ė) Romualdas Zdanys

dekanas
Kardinolų kolegijos vadovas; pirmas tarp lygiųjų. Daugiau
dekanatas
Katalikų Bažnyčios vyskupijos admininistracinis vienetas (apskrities vikariatas), sudarytas iš kelių gretimų parapijų. Daugiau
dekretalijos
popiežių teisiniai aktai arba jų rinkiniai, galiojantys kaip visuotiniai įsakymai. Daugiau
dispensa
Katalikų Bažnyčioje – administracinis aktas, kuriuo ypatingais atvejais atleidžiama nuo pareigos laikytis bažnytinio įstatymo. Daugiau
dvasininkas
asmuo, aptarnaujantis kultą. Daugiau
dvasininkija
dvasinis luomas, krikščionių dvasininkai, sudarantys atskirą visuomenės sluoksnį. Daugiau
ekskomunika
religijose viena bausmių – atskyrimas nuo religinės bendruomenės. Daugiau
filija
parapinės katalikų bažnyčios pagalbinė bažnyčia. Daugiau
generalinis
vikaras
katalikų dvasininko pareigybė. Daugiau
generolas
popiežiaus teisių vienuolių ordino aukščiausiasis vyresnysis. Daugiau