Autorius (-ė) Romualdas Zdanys

Kanonų teisės
kodeksas
Katalikų Bažnyčios bendrų ir visuotinių teisinių normų rinkinys. Daugiau
kapelionas
katalikų dvasininkas, kuriam paskirta uždaros bendruomenės ar tam tikros tikinčiųjų grupės, neturinčios klebono, nuolatinė ganytojiškoji globa. Daugiau
kardinolas
katalikų dvasininkas, rangu žemesnis už popiežių. Daugiau
Kardinolų
kolegija
Katalikų Bažnyčios institucija, kardinolų visuma. Daugiau
Katalikų
veikimas
katalikų pasauliečių organizacijų sąjunga, įgyvendinanti Katalikų Bažnyčioje visuotinės kunigystės idėją; katalikų pasauliečių apaštalavimo būdas. Daugiau
katedra
krikščionių (dažniausia katalikų) vyskupijos svarbiausia bažnyčia, sakralinio pastato tipas. Daugiau
Jonas
Kauneckas
Panevėžio vyskupas emeritas. Pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui, tikinčiųjų teisių sąjūdžio dalyvis. Daugiau
klauzūra
vienuolyno vidaus taisyklės, kanoniniai nuostatai, reguliuojantys jo gyventojų išėjimą iš vienuolyno teritorijos ir pasauliečių įėjimą į ją bei vienuolių santykius su išoriniu pasauliu. Daugiau
klebonas
katalikų kunigas, jam skirtos parapijos valdytojas. Daugiau
klierikas
katalikų kunigų seminarijos auklėtinis, besirengiąs priimti kunigystės šventimus. Daugiau