Autorius (-ė) Romualdas Zdanys

subdiakonas
Katalikų, Stačiatikių, Senovės Rytų Bažnyčiose ir kai kuriose Anglikonų Bažnyčiose – kulto tarnas. Daugiau
sufraganinė
vyskupija
Katalikų bažnyčios administracinis teritorinis vienetas – vyskupo sufragano valdoma vyskupija, pavaldi metropolinei vyskupijai. Daugiau
suspensa
Katalikų Bažnyčioje – viena bažnytinių bausmių, taikoma tik dvasininkams. Daugiau
vikaras
Katalikų Bažnyčios dvasininkas, atliekantis įvairaus rango padėjėjo funkcijas. Daugiau
vikariatas
Katalikų Bažnyčios dalis (apaštalinė prefektūra), kuri dėl ypatingų aplinkybių dar nėra įkurta kaip vyskupija. Daugiau
vyskupija
krikščionių Bažnyčių administracinis vienetas, valdomas vyskupo ordinaro arba apaštališkojo administratoriaus. Daugiau
Vyskupų
sinodas
Katalikų Bažnyčioje – patariamojo pobūdžio bažnytinė institucija – vyskupų susirinkimas. Daugiau