Autorius (-ė) Romualdas Zdanys

altorius
krikščionių bažnyčioje – garbingiausia, paprastai paaukštinta vieta su tam tikros formos stalu, kur laikomos pamaldos ir atnašaujama šv. Mišių auka; Jėzaus Kristaus kryžiaus ir karsto simbolis, susijęs su Paskutine vakariene. Daugiau
atlaidai
vienas būdų, kuriuo Katalikų Bažnyčia panaikina arba sumažina laikinas bausmes už atleistas nuodėmes. Daugiau
atlaidai
Bažnyčios šventė, dažniausiai siejama su Švč. Mergelės Marijos ir šventųjų gyvenimu. Daugiau
bazilika
aukščiausio rango katalikų bažnyčia. Daugiau
Bažnyčios
teismas
Bažnyčios tribunolas, Katalikų Bažnyčios institucija. Sprendžia kanonų teisės pažeidimų bylas. Daugiau
bažnytinė
cenzūra
pataisos bausmės, Katalikų Bažnyčioje bažnytinių bausmių rūšis. Daugiau
bažnytinės
bausmės
bausmės, skiriamos už nusikaltimus tikėjimui ir Bažnyčiai. Taikomos nuo 3 amžiaus. Daugiau
Corpus Iuris
Canonici
Kanonų teisės sąvadas, Katalikų Bažnyčios kanonų teisės normų rinkinys. Daugiau
dekanas
Katalikų Bažnyčioje apskrities vikariatui vadovaujantis kunigas. Daugiau
dekanas
kanauninkų kapitulos vadovas; pirmas tarp lygiųjų. Daugiau