Autorius (-ė) Romualdas Zdanys

kardinolas
katalikų dvasininkas, rangu žemesnis už popiežių. Daugiau
atlaidai
Bažnyčios šventė, dažniausiai siejama su Švč. Mergelės Marijos ir šventųjų gyvenimu. Daugiau
altorius
krikščionių bažnyčioje – garbingiausia, paprastai paaukštinta vieta su tam tikros formos stalu, kur laikomos pamaldos ir atnašaujama šv. Mišių auka; Jėzaus Kristaus kryžiaus ir karsto simbolis, susijęs su Paskutine vakariene. Daugiau
vyskupija
krikščionių Bažnyčių administracinis vienetas, valdomas vyskupo ordinaro arba apaštališkojo administratoriaus. Daugiau
Vyskupų
sinodas
Katalikų Bažnyčioje – patariamojo pobūdžio bažnytinė institucija – vyskupų susirinkimas. Daugiau
vikaras
Katalikų Bažnyčios dvasininkas, atliekantis įvairaus rango padėjėjo funkcijas. Daugiau
vikariatas
Katalikų Bažnyčios dalis (apaštalinė prefektūra), kuri dėl ypatingų aplinkybių dar nėra įkurta kaip vyskupija. Daugiau
suspensa
Katalikų Bažnyčioje – viena bažnytinių bausmių, taikoma tik dvasininkams. Daugiau
subdiakonas
Katalikų, Stačiatikių, Senovės Rytų Bažnyčiose ir kai kuriose Anglikonų Bažnyčiose – kulto tarnas. Daugiau
sufraganinė
vyskupija
Katalikų bažnyčios administracinis teritorinis vienetas – vyskupo sufragano valdoma vyskupija, pavaldi metropolinei vyskupijai. Daugiau