Autorius (-ė) Romualdas Zdanys

Józef
Glemp
Juzefas Glempas, 20 a.–21 a. pradžios Varšuvos arkivyskupas metropolitas, teologas, teisininkas. Daugiau
Gracianas
12 a. italų vienuolis kamaldulis, kanonų teisės normų rinkinio sudarytojas. Daugiau
imprimatur
įrašas katalikiškuose leidiniuose. Daugiau
„Index librorum
prohibitorum“
Katalikų Bažnyčioje – knygų, kurias aukščiausioji bažnytinė valdžia draudė leisti, skaityti ir platinti, sąrašas. Daugiau
internuncijus
Apaštalų Sosto nuolatinės ir įprastos atstovybės prie dalinės Bažnyčios vadovas. Daugiau
intronizacija
katalikų liturginė apeiga – išrinkto popiežiaus įvesdinimas į pareigas. Daugiau
įžadai
laisvas ir sąmoningas įsipareigojimas Dievui. Daugiau
Romuald
Jałbrzykowski
Romualdas Jalbžykovskis, 19 a. pabaigos–20 a. Vilniaus arkivyskupas metropolitas. Daugiau
jozefinizmas
bažnytinė politinė sistema 18–19 a. Austrijos imperijoje. Daugiau
kanonų
teisė
Katalikų ir Stačiatikių Bažnyčiose bažnytinės valdžios išleistų normų ir įstatymų visuma. Daugiau