Autorius (-ė) Romualdas Zdanys

nuncijus
Apaštalų Sosto diplomatinis atstovas (legatas). Daugiau
oficiolas
Katalikų Bažnyčios pareigūnas, vyskupijos tribunolo vadovas. Daugiau
Panevėžio
vyskupija
Lietuvos Katalikų Bažnyčios administracinis teritorinis vienetas. Priklauso Vilniaus bažnytinei provincijai. Daugiau
pontifikatas
Katalikų Bažnyčioje – popiežiaus ar vyskupo valdymo laikotarpis; popiežiaus ar vyskupo valdžia. Daugiau
Popiežiškoji mokslų
akademija
Vatikano mokslinių tyrimų institucija, globojama popiežiaus. Daugiau
postulantas
katalikų vienuolijose – kandidatas į novicijus. Daugiau
postulantūra
katalikų vienuolijose – bandomasis laikotarpis prieš noviciatą. Trunka nuo 6 mėnesių iki 2 metų, kai kuriose vienuolijose iki 3 metų. Daugiau
Juozas
Preikšas
20 amžiaus Lietuvos katalikų kunigas, Panevėžio vyskupas. Daugiau
prelatas
katalikų kunigas ar vyskupas, turintis įprastą bažnytinę valdžią teritorinei arba asmeninei prelatūrai. Daugiau
prelatūra
Katalikų Bažnyčios organizacinis vienetas. Prelatūra gali būti asmeninė arba teritorinė. Daugiau