Lituanistika

Aldona
Misevičiūtė
20 a.–21 a. pradžios lietuvių agronomė selekcininkė. Lietuvos mokslo premija (1998). Daugiau
Aldona
Molnikaitė
20 a. lietuvių tapytoja. Daugiau
Aldona Ona
Kalitytė
20 a. lietuvių restauratorė. Daugiau
Aldona
Paulauskienė
lietuvių kalbininkė. Daugiau
Aldona
Pipynienė
Kareckaitė, 20 a. lietuvių plaukikė, šuolininkė į vandenį, trenerė. Daugiau
Aldona
Prašmantaitė
lietuvių istorikė. Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikė. Tiria 19 a. Lietuvos visuomenės raidą, daugiausia kultūros, mokslo ir Krikščionių Bažnyčių istoriją. Daugiau
Aldona
Ragauskaitė‑Kuliukienė
20–21 a. lietuvių dainininkė (koloratūrinis sopranas), režisierė. Daugiau
Aldona
Rudaitienė
20 a. gydytoja patologė anatomė. Daugiau
Aldona
Ruseckaitė
lietuvių rašytoja, muziejininkė. Daugiau
Aldona
Skirutytė
20 a.–21 a. pradžios lietuvių grafikė. Daugiau
Aldona
Snitkuvienė
lietuvių dailės istorikė. Daugiau
Aldona
Švabauskienė
lietuvių architektė restauratorė. Jos (su kolektyvu) parengtas Vilniaus universiteto centrinių rūmų komplekso pastatų restauravimo projektas pelnė Europos paminklų apsaugos kuratorijos aukso medalį (1985). Daugiau
Aldona
Vaitiekūnienė
20–21 a. lietuvių literatūrologė. Daugiausiai tyrinėjo J. Tumo-Vaižganto kūrybą. Daugiau
Aldona
Vasiliauskienė-Pajedaitė
lietuvių istorikė, pedagogė, visuomenės veikėja. Lietuvos katalikų parapijų ir lietuvių dvasininkijos veiklos tyrinėtoja. Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikė. Daugiau