Lituanistika

Aldona
Vederaitė
20–21 a. lietuvių aktorė, televizijos režisierė. Daugiau
Aldona
Veščiūnaitė-Janavičienė
20–21 a. Australijos lietuvių poetė, dailininkė. Daugiau
Aldona
Vienožinskienė
geologė. Tyrinėjo Pietų Pabaltijo preglacialinius darinius, neogeno, paleogeno, apatinės kreidos, juros, triaso ir devono sistemų žemyninių nuogulų palinologiją. Daugiau
Aldona
Vilutienė
Lietuvos partizanų ryšininkė, kraštotyrininkė, visuomenės veikėja. Daugiau
Aldona Virginija
Mikšytė
lietuvių dainininkė (sopranas). Daugiau
Aldona
Žemaitytė-Petrauskienė
lietuvių žurnalistė. 1989–1990 laikraščio Vilniaus balsas steigėja ir redaktorė, 1990–2003 kultūros periodinio leidinio Dienovidis vyriausioji redaktorė. 2000–2004 žurnalo Į laisvę redaktorė Daugiau
Aldonas
Pupkis
lietuvių kalbininkas. Daugiau
Alė
Kalvaitytė
20 a.–21 a. pradžios lietuvių dainininkė (mecosopranas). Daugiau
Alė
Rūta
20–21 a. lietuvių rašytoja. Nuo 1948 gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose. Parašė istorinių psichologinių romanų. Daugiau
Alėja
upė Lietuvoje ir Latvijoje; Virčiuvio kairysis intakas. Ilgis 29 kilometrai (Lietuvoje 5,7 kilometro). Daugiau
Alekna
Sudimantaitis
15 a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas. Daugiau
Aleksander
Dubiński
Aleksandras Dubinskis, 20 a. karaimų kalbininkas, visuomenės veikėjas. Daugiau
Aleksander
Horain
Aleksandras Horainas, 18 a. Žemaičių vyskupas sufraganas. Daugiau
Aleksander
Safarewicz
Aleksandras Safarevičius, 19–20 a. gydytojas higienistas. Daugiau
Aleksander Wiktor
Bohatkiewicz
Aleksandras Viktoras Bohatkevičius, 19 a. Lietuvos filologas, knygotyrininkas. Pirmasis Europoje 1829–1831 Vilniaus universitete dėstė tuomet bibliografija vadintą dalyką, apėmusį dabartinių savarankiškų knygotyros, bibliografijos ir bibliotekininkystės mokslų pagrindus. Daugiau