Lituanistika

„Acta Historica
Universitatis Klaipedensis“
Klaipėdos universiteto istorijos darbai, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto tęstinis leidinys, einantis nuo 1993. Daugiau
„Acta Linguistica
Lithuanica“
„Lietuvių kalbotyros klausimai“, tęstinis mokslo darbų leidinys, einantis nuo 1957 Vilniuje. Daugiau
„Acta medica
Lithuanica“
Lietuvos medicinos darbai, tęstinis mokslo darbų leidinys. Daugiau
„Acta ornithologica
Lituanica“
Lietuvos ornitologijos darbai, tęstinis mokslo darbų leidinys. Daugiau
„Acta parasitologica
Lituanica“
Lietuvos parazitologijos darbai, tęstinis mokslo darbų leidinys, ėjęs nuo 1958 Vilniuje. Daugiau
„Acta zoologica
Lituanica“
Lietuvos zoologijos darbai, mokslo darbų leidinys. Daugiau
ačiavimas
tradicinių lietuvių vestuvių apeigų dalis – dovanų rinkimas jaunajai. Vykdavo jungtuvių išvakarėse arba jaunajam atvykus. Daugiau
‘Ada’
pašarinių pupų veislė. Sukurta Lietuvoje. Daugiau
Ada
Tumalevičiūtė
20–21 a. lietuvių baleto artistė, pedagogė. Daugiau
Ada
Urbonaitė
20 a.–21 a. pradžios Lietuvos katalikų vienuolė, Lietuvos pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui dalyvė. Daugiau
Adakavas I
kaimas Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje, Skaudvilės seniūnijoje, 5 km į rytus nuo Skaudvilės. Daugiau
Adalbertas
Staneika
20 a. lietuvių tapytojas, diplomatas. 1942–1944 Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkas. Daugiau
Adalbertas Voiciechas
Tilkovskis
17 a. Lietuvos filosofas. Parašė daugiau kaip 50 veikalų, žymiausias – Įdomioji filosofija (1669), kuris apima visą vadinamosios antrosios scholastikos filosofiją. Daugiau
Adam
Freytag
Adomas Freitagas, 17 a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karo inžinerius, gydytojas. Daugiau
Adam
Stankevič
Adamas Stankevičius, 19 a. pabaigos–20 a. pirmos pusės baltarusių dvasininkas, istorikas, publicistas, visuomenės ir politikos veikėjas. Daugiau