Lituanistika

Albinas
Grūnovas
lietuvių sporto mokslininkas. Daugiau
Albinas
Gulbinskas
20 a. inžinierius ekonomistas. Daugiau
Albinas
Iešmanta
lietuvių pedagogas, literatūros tyrinėtojas, chorvedys. Jo iniciatyva 1910 Marijampolėje pastatyta M. Petrausko opera Birutė. Daugiau
Albinas
Januška
Lietuvos politikas, diplomatas. Kovo 11 Akto signataras. Daugiau
Albinas
Jovaišas
20–21 a. lietuvių literatūrologas. Tyrė lietuvių raštiją ir senąją literatūrą. Daugiau
Albinas
Karalius
Lietuvos karo ir antisovietinio pasipriešinimo veikėjas. Lietuvos laisvės armijos Šiaulių apygardos vadas. Daugiau
Albinas
Kasparaitis
mechanikos inžinierius. Lietuvos mokslo premija (2009). Daugiau
Albinas
Kėleris
lietuvių aktorius. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija (2012). Daugiau
Albinas
Kentra
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo dalyvis, pedagogas. Kino operatorius. Laisvės premija (2019). Daugiau
Albinas
Kuncevičius
lietuvių archeologas. Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (2021). Nacionalinė mokslo pažangos premija (2009). Daugiau
Albinas
Kusta
lietuvių inžinierius hidrotechnikas. Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (2011; nuo 2015 narys emeritas). Daugiau
Albinas
Lozuraitis
lietuvių filosofas, politinis veikėjas. 1974–94 tęstinio leidinio Problemos redaktorius. Tyrimų sritys – socialinė filosofija, istorijos filosofija, etika. 1992–96 LR Seimo narys. Daugiau
Albinas
Lugauskas
20 a.–21 a. pradžios lietuvių mikrobiologas. Daugiau