Lituanistika

Adolfas
Paulauskas
20 a.–21 a. pradžios technologijos inžinierius. Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas (1991–1996). Daugiau
Adolfas
Ramanauskas
vienas žymiausių Lietuvos partizanų vadų. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Gynybos pajėgų vadas. Sąjūdžio Tarybos prezidiumo pirmininkas. Daugiau
Adolfas
Raulinaitis
lietuvių rezistencinis ir kultūros veikėjas. Daugiau
Adolfas
Sabaliauskas
20 a. Lietuvos katalikų kunigas, tautosakininkas, vertėjas, rašytojas. Daugiau
Adolfas
Sprindis
20 a. lietuvių rašytojas, literatūrologas. Daugiau
Adolfas
Strakšys
20–21 a. lietuvių žurnalistas, rašytojas. Daugiau
Adolfas
Šapoka
vienas žymiausių 20 a. lietuvių istorikų. Reikšmingiausia lietuvių istoriografijoje A. Šapokos ir kitų jaunų istorikų pirmą kartą parašyta mokslinė sintetinė Lietuvos istorija (1936). Daugiau
Adolfas
Šleževičius
20 a. pabaigos–21 a. pradžios Lietuvos politikas, valstybės veikėjas. Inžinierius. 1993–1996 Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas. Daugiau
Adolfas
Tautavičius
vienas žymiausių 20 a. Lietuvos archeologų. Daugiau
Adolfas
Toleikis
gydytojas farmakologas. Lietuvos mokslo premija (2007). Daugiau
Adolfas
Urbonas
gydytojas anatomas. Daugiau
Adolfas
Urbšas
Lietuvos ir SSRS karo veikėjas. Daugiau
Adolfas
Vaičaitis
20 a.–21 a. pradžios lietuvių išeivijos grafikas. Daugiau
Adolfas
Vala
20 a. lietuvių geologas. Jo iniciatyva Vievyje buvo pastatyta kerno saugykla. Daugiau
Adolfas
Valeška
20 a. lietuvių išeivijos tapytojas, vitražistas. Daugiau