Autorius (-ė) Algirdas Gaigalas

Viktor Mordechai
Goldschmidt
Viktoras Mordechajus Goldšmitas, 19 a. antros pusės–20 a. pradžios vokiečių geologas, kristalografas. Daugiau
Roderick Impey
Murchison
Roderikas Impis Merčisonas, 19 a. anglų geologas. Kai kuriuose veikaluose rašė apie Lietuvos geologiją. Daugiau
Franc
Levinson‑Lessing
Frankas Levinsonas‑Lesingas, 19 a. pabaigos–20 a. pirmos pusės rusų geologas, petrografas. Įkūrė pirmąją Rusijoje eksperimentinės petrografijos laboratoriją. Daugiau
Tadas Rimas
Jankauskas
20 a. antros pusės–21 a. pradžios lietuvių geologas. Pirmasis panaudojo mikrofosilijas Lietuvos kambro sistemos biostratigrafiniam skirstymui. Daugiau
Vytautas
Juodkazis
lietuvių geologas, hidrogeologas. Veiklos sritis – Baltijos artezinio baseino hidrogeologija. Daugiau
Lietuvos
gamta
būdinga pajūrio kopos, plačios lygumos, ledynų sustumtos kalvos, tarp jų telkšantys ežerai, tankus upių tinklas, augalijos ir gyvūnijos gausa. Daugiau
Mykolas
Kaveckis
20 a. lietuvių geologas, geochemikas. Hidrogeologijos, inžinerinės geologijos ir mineralinių žaliavų tyrimų pradininkas Lietuvoje. Daugiau
geologija
Lietuvoje
pradėta plėtoti 1803 įsteigus Vilniaus universiteto Mineralogijos katedrą. Daugiau
Lietuvos geologinė
sandara
Lietuva yra Rytų Europos prekambro platformos šiaurės vakariniame pakraštyje. Žemės plutos storis 40–55 kilometrai. Prekambro kristalinis pamatas susidaręs iš magminių ir metamorfinių uolienų. Nuosėdinės dangos storis 0,3–2,5 kilometro. Didžiausias kvartero nuogulų storis 314,2 metro. Daugiau
Vytautas
Narbutas
lietuvių geologas, rašytojas. Veiklos sritys – paleogeografija, stratigrafija. Daugiau