Autorius (-ė) Algirdas Gaigalas

Butėnų
tarpledynmetis
pleistoceno 3 laikotarpis, kai buvo visiškai ištirpę ledynai Skandinavijos apledėjimo centre. Daugiau
Česlovas
Chmielevskis
19 a. pabaigos–20 a. pradžios lietuvių geologas, paleontologas. Daugiau
Valerija
Čepulytė
20 a. lietuvių geomorfologė, geologė. Pirmoji sudarė Lietuvos geomorfologinį žemėlapį. Daugiau
Algirdas Zenonas
Dagys
20 a. lietuvių geologas. Veiklos kryptys – paleontologija, stratigrafija, biogeografija. Daugiau
Dainavos
ledynmetis
ankstyvojo pleistoceno laikotarpis prieš 440 000 metų. Daugiau
dauba
beveik apskrita stačiašlaitė Žemės paviršiaus reljefo morfoforma. Daugiau
Daumantų priešledynmetinė
epocha
šaltėjančio klimato laikotarpis eopleistocene. Daugiau
Mykolas
Dobkevičius
lietuvių geologas, hidrogeologas. Veiklos sritis – aeracijos zonos uolienų filtracinės savybės. Daugiau
Ignotas
Domeika
19 a. lietuvių mineralogas, geologas, etnografas, Čilės mokslo ir švietimo organizatorius. Sudarė pirmąjį Čilės geologinį žemėlapį. Daugiau
drumlinas
ovali, pailga, aptaki kepalo pavidalo kalva; ledyninio reljefo forma. Daugiau