Autorius (-ė) Algirdas Gaigalas

Dmitrij
Koržinskij
Dmitrijus Koržinskis, rusų geologas, petrografas. Petrologijos ir mineralogijos vienas pradininkų. Daugiau
kosminė
geologija
geologijos šaka, iš kosminės erdvės erdvėlaiviais tirianti Žemės plutos struktūrą, naudingųjų iškasenų pasiskirstymą, Žemėje vykstančius geologinius procesus. Daugiau
Ivan
Kostov
Ivanas Kostovas, 20 a. bulgarų mineralogas, petrografas. Sukūrė naują mineralų klasifikaciją. Daugiau
Ernst Karl
Kraus
Ernstas Karlas Krausas, 20 a. vokiečių geologas. Daugiau
kvarteras
Žemės geologinės istorijos kainozojaus eros paskutinis periodas, trunkantis ir dabar; geologinė sistema, kurios nuogulos susiklostė ir klostosi šiuo periodu. Daugiau
kvartero
geologija
geologijos šaka, tirianti kvartero sistemos nuogulas ir gamtinės aplinkos raidą per naujausią geologinį laikotarpį (kvartero periodą). Daugiau
laikas
panašaus tipo tektoninių, fizinių geografinių, geocheminių sąlygų egzistavimo Žemėje laikotarpis, per kurį panašiose facinėse aplinkose susidarė geologinio aukšto vienalyčių sluoksnių pluoštai; amžiaus padala geochronologinėje skalėje. Daugiau
Lidija
Laškova
lietuvių geologė. Veiklos sritis – Lietuvos ir gretimų teritorijų bei Baltijos jūros kambro sistemos uolienų litologija. Daugiau
Jevlampijus
Laškovas
lietuvių geologas. Veiklos sritis – ordoviko sistemos tyrimai. Daugiau
lava
išsilydžiusių uolienų ugninga skysta arba labai klampi magmos masė, išsiliejanti Žemės paviršiuje per ugnikalnių išsiveržimus. Daugiau