Autorius (-ė) Algirdas Gaigalas

Merkinės
tarpledynmetis
šilto klimato laikotarpis pleistocene, skyręs Medininkų ledynmetį ir Nemuno ledynmetį. Daugiau
Auguste
Michel-Lévy
Ogiustas Mišelis-Levi, 19 a. antros pusės–20 a. pradžios prancūzų geologas, petrografas. Vienas pirmųjų tyrė kristalines uolienas poliarizaciniu mikroskopu. Daugiau
Ramutis Bonifacas
Mikšys
lietuvių inžinierius geologas, visuomenės veikėjas. Veiklos sritys – gruntų mechanika, geomechanika. Daugiau
Mindelis
antrasis Alpių ledynmetis kvartero periodo ankstyvajam pleistocene, tarp Günzo ir Risso ledynmečio. Daugiau
Georgij
Mirčink
Georgijus Mirčinkas, 20 a. baltarusių geologas. Rusijos kvartero geologijos vienas pradininkų. Daugiau
Anna
Missuna
Ana Misuna, 19 a. antros pusės–20 a. pradžios baltarusių geologė, geomorfologė. Išskyrė keletą galinių morenų lankų Lietuvos rytinėje dalyje. Daugiau
Andrija
Mohorovičić
Andrija Mochorovičičius, 19 a. antros pusės– 20 a. pirmos pusės kroatų geofizikas, seismologas ir meteorologas. Nustatė, kad tarp Žemės plutos ir mantijos yra ryški riba – Mohorovičićiaus paviršius. Daugiau
Robert
Mokrik
Robertas Mokrikas, lietuvių inžinierius geologas, hidrogeologas. Veiklos sritis – Baltijos regiono hidrogeologiniai ir hidrogeocheminiai tyrimai. Daugiau
Gediminas
Motuza-Matuzevičius
lietuvių geologas. Veiklos sritys – Lietuvos kristalinio pamato sandara, raida, naudingosios iškasenos, smūginiai krateriai. Daugiau
Ludovic
Mrazec
Ludovikas Mrazekas, rumunų geologas. Daugiau