Autorius (-ė) Algirdas Gaigalas

dugninė
morena
įvairaus dydžio uolienų nuotrupos, perneštos ledyno dugnu ir suklotos ant poledyninio pagrindo. Daugiau
Kastytis Juozas
Dundulis
20 a. antros pusės–21 a. pradžios lietuvių inžinierius geologas. Veiklos sritys – regioninė inžinerinė geologija, gruntų geotechninės savybės. Daugiau
Dzūkijos
ledynmetis
kvartero periodo ankstyvojo pleistoceno laikotarpis prieš 592 000 metų. Daugiau
egzogeniniai
procesai
Žemės paviršiuje ir negiliame viršutiniame Žemės plutos sluoksnyje vykstantys geologiniai reiškiniai, kuriuos sukelia Saulės energija, Žemės trauka, organizmų veikla ir kiti išoriniai veiksniai. Daugiau
Elsterio
ledynmetis
pleistoceno laikotarpis, kada Šiaurės Europos lygumą dengė iš Skandinavijos atslinkę ledynai. Daugiau
Emio
tarpledynmetis
šiltesnio klimato laikotarpis pleistocene Šiaurės Europoje, kai buvo ištirpę ledynai Skandinavijos apledėjimo centre. Daugiau
endogeniniai
procesai
Žemės plutoje vykstantys procesai, kuriuos sukelia ir nulemia Žemės vidinė energija. Daugiau
eolinis
reljefas
reljefo formos, susidariusios dėl vėjo veiklos. Daugiau
eskeras
fliuvioglacialinio reljefo forma. Daugiau
ežerinės
nuosėdos
nuosėdos, nusėdusios ežerų duburiuose. Daugiau