Autorius (-ė) Algirdas Gaigalas

fjeldai
uolėtos Skandinavijos kalnų plynaukštės; senųjų peneplenų dalys. Daugiau
fliuvioglacialinės
nuosėdos
ledyno tirpsmo vandenų srautų suklotos sluoksniutos nuosėdos. Daugiau
frakcija
nuosėdines uolienas, nuogulas ir nuosėdas sudarančių dalelių grupė, išskiriama pagal nustatytą požymį. Daugiau
galinė
morena
mišrios moreninės medžiagos sankaupa ledyno pakraštyje. Daugiau
geokriologija
mokslas apie uolienų požeminį apledėjimą, Žemės plutos įšalo zoną. Daugiau
geologija
Lietuvoje
pradėta plėtoti 1803 įsteigus Vilniaus universiteto Mineralogijos katedrą. Daugiau
Antanas
Giedraitis
lietuvių geologas, 19 a. antros pusės–20 a. pradžios kvartero darinių tyrinėjimų Lietuvoje pradininkas. Daugiau
gitija
pelkių, ežerų ir lagūnų sukietėjęs dumblas. Daugiau
Giuncas
pirmasis Alpių ledynmetis kvartero periode. Daugiau
glacioizostazija
Žemės plutos izostazinės pusiausvyros būsena, kurią lemia ledynų dangų krūvio sunkis. Daugiau