Autorius (-ė) Algirdas Gaigalas

Lietuvos geologinė
sandara
Lietuva yra Rytų Europos prekambro platformos šiaurės vakariniame pakraštyje. Žemės plutos storis 40–55 kilometrai. Prekambro kristalinis pamatas susidaręs iš magminių ir metamorfinių uolienų. Nuosėdinės dangos storis 0,3–2,5 kilometro. Didžiausias kvartero nuogulų storis 314,2 metro. Daugiau
Mieczysław
Limanowski
Mečyslavas Limanovskis, 19 a. pabaigos–20 a. pirmos pusės lenkų geologas, teatro veikėjas. Daugiau
Limnėjos
jūra
Baltijos jūros raidos stadija holocene, subborealinio klimato periodo antroje pusėje ir subatlančio klimato periode; po Litorinos jūros stadijos. Daugiau
limnoglacialinės
nuosėdos
ežerinės ledyninės nuosėdos, ledyninių nuogulų paragenetinės eilės akvaglacialinių nuosėdų pogrupis. Daugiau
Augustinas
Linčius
lietuvių geologas. Veiklos sritys – Lietuvos naudingosios iškasenos, ekologinis pažeidžiamumas Šiaurės Lietuvos karstiniame regione, Lietuvos gamtos paminklų vertinimas. Daugiau
Waldemar
Lindgren
Valdemaras Lindgrenas, 19 a. pabaigos–20 a. pradžios Jungtinių Amerikos Valstijų geologas. Sukūrė rūdų telkinių genetinę klasifikaciją. Daugiau
lineamentai
Žemės plutos struktūros ir reljefo regioniniai išilgai orientuoti lininiai elementai. Daugiau
Aleksandr
Lisicyn
Aleksandras Lisicynas, 20 a. antros pusės–21 a. pradžios rusų geologas. Paleookeanologijos vienas kūrėjų. Daugiau
Li
Siguang
Li Siguangas, 20 a. kinų geologas. Žemės plutos mechanikos tyrinėjimų Kinijoje pradininkas. Daugiau
litogenezė
nuosėdų ir nuosėdinių uolienų susidarymo ir jų tolesnio kitimo geologinių procesų visuma. Daugiau