Autorius (-ė) Algirdas Gaigalas

litologija
geologijos šaka, tirianti nuosėdinių uolienų ir rūdų sudėtį, struktūras, tekstūras ir susidarymą, erdvinio paplitimo dėsningumus. Daugiau
Litorinos
jūra
Baltijos jūros raidos stadija viduriniame holocene, atlančio ir ankstyvojo subborealio klimato periodu; po Anciliaus ežero stadijos. Daugiau
„Litosfera“
geologijos tęstinis leidinys, leistas 1997–2003. Daugiau
litosferos
plokštė
Žemės litosferą sudaranti tektoninės kilmės uolienų plokštė, plūduriuojanti ant pusiau išsilydžiusių mantijos sunkesniųjų uolienų. Daugiau
Valerij
Lomtadze
Valerijus Lomtadzė, rusų geologas. Inžinerinės geologijos vienas pradininkų. Daugiau
Artur
Luha
Artūras Luha, 20 a. estų geologas. Daugiau
luistas
didelė uolienų atplaiša, išjudinta iš pirminės slūgsojimo vietos ir perstumta į kitą. Daugiau
Konstantin
Lukašiov
Konstantinas Lukašiovas, 20 a. baltarusių geologas, geochemikas. Daugiau
Valentin
Lukašiov
Valentinas Lukašiovas, 20 a. baltarusių geochemikas. Daugiau
Juozas
Lukoševičius
lietuvių geologas, narodnikų veikėjas. 1887 03 01 pasikėsinimo į carą Aleksandrą III dalyvis. Daugiau