Autorius (-ė) Algirdas Gaigalas

Vaclovas
Intas
gydytojas, akmenų kolekcininkas. 1957 Mosėdyje įkūrė unikalių akmenų muziejų. Daugiau
istorinė
geologija
geologijos šaka, tirianti Žemės raidos istoriją, vystymosi dėsnius nuo jos plutos susidarymo iki dabarties. Daugiau
Ignacy
Jakowicki
Ignacas Jakovickis, 19 a. lietuvių geologas. Daugiau
Platonas
Jankauskas
19 a. pabaigos–20 a. inžinierius mechanikas. Sukūrė statinių smėlinių pagrindų eksperimentinio tyrimo metodą (1888). Daugiau
Tadas Rimas
Jankauskas
20 a. antros pusės–21 a. pradžios lietuvių geologas. Pirmasis panaudojo mikrofosilijas Lietuvos kambro sistemos biostratigrafiniam skirstymui. Daugiau
Jemeljan
Jemeljanov
Jemeljanas Jemeljanovas, 20 a. antros pusės–21 a. pradžios rusų geologas. Veiklos sritys – Atlanto vandenyno, Viduržemio, Juodosios, Baltijos ir kitų jūrų geologinė sandara, raida, geochemija, sedimentacijos procesai, rūdingumas. Daugiau
Alfred Karl
Jentsch
Alfredas Karlas Jenčas, 19 a. pabaigos–20 a. pradžios vokiečių geologas. Sudarė Rytų Prūsijos ir Vakarų Lietuvos prekvartero paviršiaus uolienų žemėlapį. Daugiau
Joldijos
jūra
Baltijos jūros raidos pradinė stadija ankstyvajame holocene. Daugiau
John
Joly
Džonas Džolis, airių geologas, geofizikas. Pirmasis bandė nustatyti Žemės amžių pagal druskų kiekį vandenynuose ir uolienas, turinčias radioaktyviųjų mineralų, sukūrė radžio išskyrimo iš uolienų metodą ir pasiūlė jį naudoti vėžiui gydyti. Daugiau
Vytautas
Juodkazis
20 a. antros pusės–21 a. pradžios lietuvių geologas, hidrogeologas. Veiklos sritis – Baltijos artezinio baseino hidrogeologija. Daugiau