Autorius (-ė) Algirdas Gaigalas

Ambraziejus Pranciškus
Kašarauskis
19 a. Lietuvos katalikų kunigas, kraštotyrininkas, kalbininkas, gamtininkas. Daugiau
katagenezė
stratisferos nuosėdinių uolienų antrinis kitimas, sukeliamas fizinių mechaninių bei fizinių cheminių procesų. Daugiau
Vladas
Katinas
lietuvių geologas. Veiklos sritis – gintaro savybės, genezė, gintaringų nuogulų sudėtis ir susidarymo sąlygos. Daugiau
Mykolas
Kaveckis
20 a. lietuvių geologas, geochemikas. Hidrogeologijos, inžinerinės geologijos ir mineralinių žaliavų tyrimų pradininkas Lietuvoje. Daugiau
kaverna
ertmė uolienoje. Daugiau
Kazimieras
Kepežinskas
20 a. antros pusės–21 a. pradžios lietuvių geologas. Veiklos sritys – Lietuvos ir Baltijos regiono Žemės plutos raida, Baltijos jūros kilmė, Lietuvos vakarinės dalies geoterminių anomalijų prigimtis, Varėnos geležies rūdos telkinių genezė. Daugiau
Lester Charles
King
Lesteris Čarlzas Kingas, 20 a. Pietų Afrikos Respublikos geologas. Daugiau
Jurgis
Kisnėrius
20 a. lietuvių geologas. Veiklos sritys – Lietuvos juros ir kreidos sistemų uolienų litologiją ir stratigrafiją. Daugiau
Antanas Algirdas
Klimas
lietuvių hidrogeologas. Veiklos sritis – gėlo požeminio vandens cheminės sudėties analizė. Daugiau
Klovainių dolomito
telkinys
dolomito karjeras Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje. Daugiau