Lietuvos švietimo ministrai 1918–1940 metais

J
K
L
M
P
V
Jonas
Yčas
20 a. lietuvių istorikas, pedagogas. Lietuvos evangelikų reformatų veikėjas. Daugiausia tyrė Biržų istoriją ir Radvilų veiklą. Daugiau
Juozas
Tonkūnas
20 a. lietuvių agronomas pievininkas, lauko bandymų Lietuvoje pradininkas. 1928 įsteigė pirmąją Lietuvoje Sėklų kontrolės stotį. 1934–1939 švietimo ministras. Daugiau
Juozas
Tūbelis
Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas. 1918–1920 žemės ūkio ir valstybės turtų, 1919–1920 dar ir švietimo, 1927–1929 finansų, 1938 žemės ūkio ministras, 1929–1938 trijų vyriausybių ministras pirmininkas ir finansų ministras. Vienas kooperacijos Lietuvoje iniciatorių. Daugiau
Kazimieras
Jokantas
20 a. pirmos pusės Lietuvos valstybės veikėjas, pedagogas. 1925–1926 ir 1939–1940 švietimo ministras. Daugiau
Kazys
Bizauskas
20 a. pirmos pusės Lietuvos valstybės veikėjas, diplomatas. 1917–1920 Lietuvos Tarybos generalinis sekretorius, Vasario 16 Akto signataras. 1920–1922 Steigiamojo Seimo atstovas, švietimo ministras. 1922–1931 atstovavo Lietuvai Vatikane, JAV, Latvijoje, Didžiojoje Britanijoje, Olandijoje. Daugiau
Konstantinas
Šakenis
20 a. pirmos pusės Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas. 1927–1934 švietimo ministras. 1934–1940 valstybės kontrolierius. Daugiau
Leonas
Bistras
20 a. Lietuvos valstybės ir politikos veikėjas. 1922–1923 ir 1925 Seimo pirmininkas. 1923–1925, 1926–1927 ir 1939 švietimo ministras. 1925–1926 ministras pirmininkas, krašto apsaugos ir užsienio reikalų ministras. Daugiau
Mykolas
Biržiška
20 a. lietuvių visuomenės veikėjas, literatūros istorikas, publicistas. Lietuvos Tarybos narys, Vasario 16 Akto signataras. 1918–1919 švietimo ministras. Lietuvos (1926–1927), Vilniaus (1940–1944) universitetų rektorius. 1941–1942 Lietuvos mokslų akademijos prezidentas. Enciklopedijų rengėjas. Daugiau