Autorius (-ė) Algirdas Sabaliauskas

Oldrich
Hujer
Oldržichas Hujeris, 19 a. pabaigos–20 a. pirmos pusės čekų kalbininkas. Daugiau
Wilhelm von
Humboldt
Vilhelmas Humboltas, 18 a. pabaigos–19 a. pirmos pusės vokiečių kalbininkas, filosofas, valstybės veikėjas. Daugiau
Jonas
Hurtelijus
17 a. Mažosios Lietuvos raštijos atstovas, giesmių kūrėjas ir vertėjas, žodynininkas, kunigas. Daugiau
Grigorij
Iljinskij
Grigorijus Iljinskis, 19 a. pabaigos–20 a. pirmos pusės rusų filologas. Daugiau
Vladislav
Illič-Svityč
Vladislavas Ilič Svityčius, 20 a. rusų kalbininkas. Daugiau
indoeuropiečių
kalbos
gausiausia pasaulyje kalbų šeima. Daugiau
„Indogermanische
Forschungen“
tęstinis kalbotyros leidinys, leidžiamas Berlyne ir Niujorke. Daugiau
Tošikadzu
Inoue
japonų kalbininkas. Daugiau
Steven Robert
Young
Stivenas Robertas Jangas, Jungtinių Amerikos Valstijų kalbininkas. Daugiau
Viačeslav
Ivanov
Viačeslavas Ivanovas, 20 a.–21 a. pradžios rusų kalbininkas. Vienas žymiausių Rusijos indoeuropeistų. Daugiau