Autorius (-ė) Algirdas Sabaliauskas

Franz
Brender
Francas Brenderis, 20 a. Šveicarijos ir Lietuvos kalbininkas. Daugiau
Jonas
Bretkūnas
16–17 a. lietuvių raštijos veikėjas. 1579–90 pirmasis į lietuvių kalbą išvertė visą Bibliją. Daugiau
Olaf
Broch
Olafas Brokas, 19 a. pabaigos–20 a. vidurio, norvegų kalbininkas, slavistikos ir lituanistikos Norvegijoje pradininkas. Daugiau
Viggo
Brøndal
Vigas Briondalis, 19 a. pabaigos–20 a. pradžios danų kalbininkas, struktūralistas, vienas Kopenhagos mokyklos kūrėjų. Daugiau
Aleksander
Brückner
Aleksanderis Briukneris, 19 a. pabaigos–20 a. pradžios lenkų filologas ir kultūros istorikas. Daugiau
Karl Friedrich
Christian Brugmann
Karlas Frydrichas Kristianas Brugmanas, 19 a. vidurio–20 a. pradžios, vokiečių kalbininkas, vienas jaunagramatikių mokyklos pradininkų. Daugiau
Leonid
Bulachovskyj
Leonidas Bulachovskis, 19 a. pabaigos–20 a. vidurio ukrainiečių kalbininkas. Daugiau
Tatjana
Bulygina
20 a. rusų kalbininkė. Daugiau
Zygmunt
Celichowski
Zygmuntas Celichovskis, 19 a. vidurio–20 a. pradžios lenkų istorikas, knygotyrininkas. Daugiau