Autorius (-ė) Algirdas Sabaliauskas

„Acta
Baltico-Slavica“
„Baltistikos ir slavistikos darbai“, Balstogės mokslo draugijos tęstinis leidinys. Daugiau
„Acta Linguistica
Lithuanica“
„Lietuvių kalbotyros klausimai“, tęstinis mokslo darbų leidinys, einantis nuo 1957 Vilniuje. Daugiau
Johann Christoph
Adelung
Johanas Kristofas Adelungas, 18 a. vokiečių kalbininkas. Daugiau
Maria Teresa
Ademollo Gagliano
Marija Tereza Ademolo Galjano, italų kalbininkė indoeuropeistė. Daugiau
Gražina
Akelaitienė
lietuvių kalbininkė. Daugiau
Gintautas
Akelaitis
20 a. antros pusės–21 a. pradžios lietuvių kalbininkas. Daugiau
Aleksandr
Aleksandrov
Aleksandras Aleksandrovas, 19 a. rusų kalbininkas. Daugiau
Kazys
Alminas
iki 1939 Alminauskis, 20 a. lietuvių kalbininkas. Daugiau
Saulius
Ambrazas
20 a. vidurio–21 a. pradžios lietuvių kalbininkas. Daugiau
Vytautas
Ambrazas
vienas žymiausių 20 a. lietuvių filologų, istorinės ir dabartinės lietuvių kalbos sintaksės tyrėjų. Daugiau