Autorius (-ė) Algirdas Sabaliauskas

Kazimieras
Garšva
lietuvių kalbininkas. Daugiau
Alfreds
Gaters
Alfrėdas Gateris, 20 a. latvių kalbininkas. Daugiau
Robert
Gauthiot
Roberas Gotjo, 19 a. pabaigos–20 a.pradžios prancūzų kalbininkas. Daugiau
Jan
Gebauer
Janas Gebaueris, 19 a. čekų filologas. Daugiau
Leopold
Geitler
Leopoldas Geitleris, 19 a. čekų kalbininkas. Daugiau
Emma
Geniušienė
Ema Geniušienė, lietuvių kalbininkė. Daugiau
Vladimir Ivanov
Georgijev
Vladimiras Ivanovas Georgijevas, 20 a. bulgarų kalbininkas indoeuropeistas. Daugiau
Jurgis
Gerulis
19 a. pabaigos–20 a. pradžios lietuvių kalbininkas baltistas. Daugiau
Jules
Gillieron
Žiulis Žiljeronas, 19 a. antros pusės–20 a. pradžios Šveicarijos ir prancūzų kalbininkas. Daugiau
„Gimtoji
kalba“
bendrinės lietuvių kalbos mėnesinis žurnalas. Daugiau