Autorius (-ė) Algirdas Sabaliauskas

lietuvių kalbotyra
užsienyje
lietuvių kalba tyrinėjama Vokietijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Latvijoje ir kitose užsienio šalyse. Daugiau
„Lingua
Posnaniensis“
tęstinis kalbotyros leidinys, einantis nuo 1949 Poznanėje ir Varšuvoje. Daugiau
„Linguistica
Baltica“
tarptautinis baltų kalbotyros tęstinis leidinys, ėjęs 1992–2002 Varšuvoje. Daugiau
Jonina
Lipskienė
lietuvių kalbininkė. Daugiau
lituanistika
lietuvių kalbą, literatūrą, tautosaką tiriančių mokslų visuma; plačiąja reikšme – mokslo žinių apie Lietuvą ir lietuvių tautą visuma. Daugiau
Lituanistikos
institutas
lietuvių kalbos, tautosakos, Lietuvos istorijos tyrimo įstaiga. Daugiau
Lituanistikos
institutas
Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių mokslo organizacija, veikusi 1951–2015 Čikagoje. Daugiau
Jan Peter
Locher
Janas Pėteris Locheris, 20–21 a. Šveicarijos kalbininkas, baltistas, literatūrologas. Daugiau
Václav
Machek
Vaclavas Machekas, 20 a. čekų kalbininkas. Daugiau