Autorius (-ė) Algirdas Sabaliauskas

Zigmas
Zinkevičius
vienas žymiausių 20 a. Lietuvos kalbininkų, daugelio mokslo akademijų narys, 1996–1998 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras. Daugiau
Josef
Zubatý
Josefas Zubatas, 19 a. antros pusės–20 a. pradžios čekų kalbininkas, indoeuropeistas. Daugiau
žiemgalių
kalba
baltų kalbų grupės kalba. Ja kalbėjo baltų gentis, gyvenusi dabartinės Lietuvos vidurio šiaurinėje dalyje ir dabartinės Latvijos teritorijoje pagal Lielupės upę. Daugiau
Vida
Žilinskienė
lietuvių kalbininkė. Daugiau
Julija
Žukauskaitė
20 a. lietuvių kalbininkė. Daugiau
Vladas
Žulys
20 a.–21 a. pradžios lietuvių kalbininkas. Daugiau
Kazimieras
Župerka
lietuvių kalbininkas. Daugiau