Autorius (-ė) Algirdas Sabaliauskas

Nijolė
Sližienė
lietuvių kalbininkė. Daugiau
Antanas
Smetona
lietuvių kalbininkas. Daugiau
Irena
Smetonienė
lietuvių kalbininkė. Daugiau
Wojciech
Smoczyński
Voicechas Smočynskis, lenkų kalbininkas. Daugiau
Nikolaj
Sokolov
Nikolajus Sokolovas, 19 a. pabaigos–20 a. pradžios rusų kalbininkas. Daugiau
Ferdinand
Sommer
Ferdinandas Zomeris, 19 a. pabaigos–20 a. vidurio vokiečių kalbininkas. Daugiau
Franz
Specht
Francas Špechtas, 19 a. pabaigos–20 a. pradžios, vokiečių kalbininkas. Daugiau
Jānis
Sproģis
Janis Spruogis, 19 a. latvių tautosakininkas, archeografas. Daugiau
Jonas
Spudulis
19 a. antros pusės–20 a. pradžios lietuvių kalbininkas, gydytojas. Daugiau
Christian Schweigaard
Stang
Kristianas Šveigoras Stangas, 20 a. norvegų kalbininkas. Daugiau