Autorius (-ė) Algirdas Sabaliauskas

Eberhard
Tangl
Ėberhardas Tanglis, 20 a. vokiečių kalbininkas. Daugiau
Dalija
Tekorienė
lietuvių kalbininkė. Daugiau
Vilhelm
Thomsen
Vilhelmas Tomsenas, 19 a. vidurio–20 a. pradžios danų kalbininkas, indoeuropeistas. Daugiau
Birutė
Tolutienė
lietuvių kalbininkė. Daugiau
Vladimir
Toporov
Vladimiras Toporovas, 20 a.–21 a. pradžios rusų kalbininkas baltistas. Daugiau
Tore
Torbiörnsson
Torė Torbjornsonas, 19 a. antros pusės–20 a. pirmos pusės švedų kalbininkas. Parašė darbų iš lietuvių kalbos istorinės akcentologijos. Daugiau
Reinhold
Trautmann
Reinholdas Trautmanas, 19 a. pabaigos–20 a. pirmos pusės vokiečių kalbininkas. Daugiau
Pavel
Trost
Pavelas Trostas, 20 a. čekų kalbininkas. Daugiau
Oleg
Trubačiov
Olegas Trubačiovas, 20 a. rusų kalbininkas. Daugiau
Halina
Turska
20 a. lenkų kalbininkė. Daugiau