Autorius (-ė) Algirdas Sabaliauskas

Juozas
Jurkėnas
20 a. antros pusės–21 a. pradžios lietuvių kalbininkas. Daugiau
Jonas
Juška
19 a. lietuvių kalbininkas. Daugiau
Jonas
Kabelka
20 a. lietuvių kalbininkas. Daugiau
Liuda
Kadžytė-Kuzavinienė
20 a. lietuvių kalbininkė. Daugiau
„Kalbotyra“
tęstinis kalbotyros leidinys, einantis nuo 1958 Vilniuje. Daugiau
kalbotyra
mokslas, tiriantis žmogui būdingos natūralios kalbos bendrąsias ypatybes ir pasaulio kalbas kaip konkrečias natūralios kalbos apraiškas. Daugiau
Laima
Kalėdienė
lietuvių kalbininkė. Daugiau
Bronius
Kalinauskas
20 a. lietuvių kalbininkas. Daugiau
Viktoras
Kamantauskas
19 a. pabaigos–20 a. vidurio lietuvių kalbininkas. Daugiau