Autorius (-ė) Algirdas Sabaliauskas

August Friedrich
Pott
Augustas Frydrichas Potas, 19 a. vokiečių kalbininkas. Daugiau
Piotr
Preis
Piotras Preisas, 19 a. pirmos pusės rusų kalbininkas. Daugiau
Walter
Prellwitz
Valteris Prelvicas, 19 a. antros pusės–20 a. pradžios vokiečių kalbininkas. Vienas pirmųjų paskelbė platesnį veikalą apie vokiečių kalbos skolinius baltų kalbose. Daugiau
Frydrichas
Pretorijus
17 a. Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas. Daugiau
Jürgen
Prinz
Jurgenas Princas, vokiečių kalbininkas. Daugiau
Aldonas
Pupkis
lietuvių kalbininkas. Daugiau
Meilutė
Ramonienė
lietuvių kalbininkė. Lietuvos mokslo premija (su kitais, 2006). Daugiau
Jochen Dietrich
Range
Jochenas Dytrichas Rangė, vokiečių kalbininkas, vertėjas. Daugiau
Rasmus Christian
Rask
Rasmus Kristianas Raskas, 18 a. pabaigos–19 a. pradžios danų kalbininkas. Daugiau
Marija
Razmukaitė
lietuvių kalbininkė. Daugiau