Autorius (-ė) Algirdas Sabaliauskas

Jadvyga
Statkevičienė
20 a. antros pusės–21 a. pradžios lietuvių kalbininkė. Daugiau
Jurij
Stepanov
Jurijus Stepanovas, 20 a. antros pusės–21 a. pradžios rusų kalbininkas. Daugiau
Bonifacas
Stundžia
kalbininkas. Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (2012). Daugiau
Giedrius
Subačius
lietuvių kalbininkas. Daugiau
Dominikas
Sutkevičius
18 a. pabaigos–19 a. pirmos pusės lietuvių kalbininkas, leksikografas. Daugiau
Bronius
Svecevičius
20 a. lietuvių kalbininkas. Daugiau
Jurgis
Šlapelis
19 a. pabaigos–20 a. pirmos pusės lietuvių kalbininkas, kultūros veikėjas. Daugiau
Adomas
Šoblinskas
20 a. lietuvių kalbininkas. Daugiau
Jonas
Šukys
20 a. antros pusės–21 a. pradžios lietuvių kalbininkas. Daugiau
Teofilis Gotlibas
Šulcas
17 a. Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas, evangelikų liuteronų kunigas. Daugiau